SKADEJOUR

RING 0771-614 614

Vid akut skada efter 15:00 eller på helger.

Vid olycka och behov av bärgning.

Öppet dygnet runt.
Spara numret i din mobiltelefon.