VILLA BAS

Ett bra grundskydd som täcker basbehovet om något händer.

VILLA MELLAN

Ett utökat grundskydd med något högre ersättningsbelopp och större innehåll.

VILLA MAX

Ett maximalt skydd för din villa med höga ersättningsbelopp och stort innehåll.