Ersättning för försenat uterum?

JURIDIK Jag köpte uterum inkl montering av ett lokalt företag. En specifik leveransvecka utlovades, och jag tog semester denna vecka. Leveransen blev två veckor försenad. Av avtalet framgick att bolaget utger kompensation vid försenad leverans. När jag kräver att utfå kompensationen, får jag 500 kr. Jag tycker det är för lite för en semestervecka. Vad gäller?

SVAR: Vid försenad leverans (dröjsmål) kan beställare få ersättning för sådana kostnader som är en direkt följd av dröjsmålet och som inte heller skulle ha uppkommit om inte dröjsmålet hade inträffat. Denna typ av kostnader kan ofta vara svåra att styrka för beställare. Det förekommer att parterna avtalar om så kallat vite (dvs avtalat skadestånd), beräknat på ett visst sätt.

Om man avtalat om ersättning vid dröjsmål men inte närmare klargjort ersättningens storlek eller hur den ska beräknas, torde beställaren få nöja sig med det belopp som motparten erbjuder. Någon juridisk grund för att ersättningen ska uppgå till ett visst belopp finns då inte.