Har grannen en skyldighet att sätta upp snörasskydd?

Vem äger ansvar? Husägarens!

JURIDIK Jag bor i ett radhusområde där taken lutar på ett sådant sätt att snö riskerar att rasa ner på granntomterna. Jag liksom de flesta andra har satt upp snörasskydd på taken för att förhindra detta. Tyvärr har en av mina grannar, trots uppmaning, struntat i att sätta upp något skydd. Är han inte tvungen att sätta upp ett snörasskydd när jag ber honom om det? Vad händer om snö eller is faller ner från grannens tak och skadar min egendom eller personer som är på min tomt?

SVAR: Boverkets byggregler som gäller vid ny- och tillbyggnad föreskriver att skyddsanordningar mot fallande is och snö ska finnas vid byggnaders entréer om det finns särskilda risker för personskador till följd av fallande is och snö från tak.

Däremot finns det inga regler som direkt tvingar en fastighetsägare att sätta upp ett snörasskydd på ett befintligt tak. Det kan dock vara en god idé för grannen att sätta upp en skyddsanordning om det föreligger risk för snöras eftersom en villaägare är ansvarig för snö och is som kan tänkas falla ner från taket. Detta gäller oavsett om snön eller isen hamnar på den egna tomten, på en granntomt eller på allmän mark.

Om någon person eller annans egendom skadas kan husägaren bli skadeståndsskyldig om denne anses ha varit vårdslös. Du som granne lär dock få tåla att grannens snö i viss utsträckning ramlar eller blåser ner på din fastighet när det råder svåra väderförhållanden.

Vi rekommenderar dig att kontakta dig försäkringsbolag för att säkerställa att du har en ansvarsförsäkring, om du som fastighetsägare skulle bli skadeståndsskyldig.