Om du är noga när du stänger stugan för vintern, behöver du inte starta våren med att reparera saker som gått sönder. Här får du tio goda tips.

  1. Rensa hängrännor och avloppsbrunnar. Då minskar du risken för vattenskador.
  2. Inspektera takpannorna för att slippa läckage.
  3. Sätt galler över skorstenen och metallnät över ventiler och minimera risken för att skadedjur tar sig in.
  4. Öppna luftventiler, spjäll, lådor och innerdörrar. Då minskar du risken för fuktskador.
  5. Behåll en grundvärme på 5-10°C inne för att undvika fuktskador. Är det inte frysskador? När rören går sönder som är risken?
  6. Häll frostskyddsmedel i golvbrunn, diskho, tvättställ och toalettstol för att inte rör och porslin ska skadas och frysa sönder.
  7. Stäng av huvudvattenkranen och tappa ur rörsystem och varmvattenberedare så minskar du risken för läckage och frysskador.
  8. Kontrollera att alla dörrar har ett godkänt lås, eventuellt kanske du även bör byta altandörren så du inte får ovälkommet besök. En rekommendation är också att installera ett godkänt larm.
  9. Lås in alla trädgårdsverktyg så att inte inbrottstjuven kan använda redskapet för att ta sig in.
  10. Lämna in fritidshuset helt obevakat under längre perioder. Åk gärna förbi och kolla till fastigheten med jämna mellanrum. Du kanske kan be någon granne ha uppsikt för att undvika skador?

Ring oss och få gratis rådgivning på 0771 626 010